VI edycja
Rozpoczęcie: 13 stycznia 2024 r.

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
Wydział Inzynierii i Technologii Chemicznej
sala 12 (parter) wejscie od ulicy Szlak (naprzeciw Carrefour Express)

Technologia, zastosowanie, badania, bezpieczeństwo, biznes.

Program

Program Studiów

 Terminy zjazdów
 Pełny program

Program Studiów Podyplomowych:

Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie.


Przedmiot
Tematy szczegółowe


Chemia i technologia polimerów.
Chemiczne i technologiczne podstawy polimerów powłokotwórczych.


Technologia wyrobów lakierowych.
Definicje, chemia, historia, funkcje techniczne stosowania farb.
Grupy, systematyka wyrobów lakierowych.
Pigmenty i Wypełniacze.
Środki pomocnicze, rozpuszczalniki, utwardzacze, katalizatory.
Ograniczanie emisji lotnych związków organicznych (VOC).
Projektowanie receptur farb i lakierów przykłady.
Optymalizacja wg funkcji, własności i kosztów.
Mechanizmy tworzenia i utwardzania powłok.Grupy wyrobów lakierowych.
Wyroby dekoracyjne na podłoża mineralne.
Wyroby dekoracyjne na drewno.
Systemy i wyroby lakierowe do ochrony przed korozją.
Przygotowanie podłoży do malowania.
Wady powłok na podłożach metalowych.
Wyroby lakierowe do zastosowań przemysłowych, OEM.
Przemysłowe technologie malowania.
Urządzenia i instalacje aplikacyjne.
Renowacja powłok samochodowychKierunki rozwoju wyrobów lakierowych.
Technologie nano materiałowe .
Wyroby utwardzane UV/EB.
Farby proszkowe.
Nowoczesne produkty. Powłoki funkcjonalne.Urządzenia i instalacje do produkcji.
Technologie i procesy produkcji farb rozpuszczalnikowych i wodnych.
Mieszanie i dyspergowanie.
Maszyny, urządzenia. Instalacje produkcyjne .
Procesy produkcji żywic.Parametry techniczne i metodyka badań.
Parametry techniczne i metody badań farb i powłok .
Aparatura i sprzęt laboratoryjny .
Teoria koloru, pomiar, projektowanie .
Wady powłok, przeciwdziałanie .
Warsztaty, rozwiązywanie problemów .
Organizacja i prowadzenie kontroli jakości .
Funkcje laboratoriów B&R. Programowanie badań .
Prace praktyczne w laboratoriach badawczych i kontrolnych.Bezpieczeństwo 
i Ochrona Środowiska.

Podstawy prawne .
Bezpieczeństwo w produkcji, magazynowaniu, transporcie i aplikacji .
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe .
Wymagania Atex .
Odpady, ścieki, emisje, ochrona środowiska.Biznes i Zarządzanie.
Organizacja biznesu farb.
Strategie sprzedażowe.
Ekonomia, finanse.


 

Wykładowcy Studiów Podyplomowych:


1. Prof dr Dariusz Bogdał – Politechnika Krakowska, Kraków

2. Prof dr Thomas Brock – Uniwersytet Techniczny Technologii Farb, Krefeld (Niemcy)

3. Dr hab. Małgorzata Zubielewicz- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Gliwice

4. Dr Radosław Adamek  ICHEMAD Profarb, Gliwice

5. Dr Agnieszka Królikowska – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

6. Robert Styrzyński - Evonik Resource Efficiency GmbH

7. Frank Kleinsteinberg - Evonik Resource Efficiency GmbH

8. Artur Chonewicz - Ber-TA technologie, Częstochowa

9. Wojciech Sodzawiczny – ICHEMAD Profarb, Gliwice

10. Józef Kozieł – SITPChem, Warszawa

11. Jerzy Szklorz – Ekspert technologii farb

12. Piotr Cierlik – Eurotronic, Warszawa

13. Małgorzata Szklorz – Akademia Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza

14. Anna Kohn - EkoNorm, Katowice

15. Tomasz Więckowski - PTH Eurotom, Warszawa

Pełny program

Terminy zjazdów